0.00 

Kontakt

Názov firmy:  5 plus s.r.o.
Adresa sídla: Krivá 18, Košice 040 01
Telefón: +421 911 835 835
E-mail: info@globalfitness.sk
Webová stranka: www.globalfitness.sk
IČO: 46 967 010
DIČ: 2023682353
IČ DPH: SK2023682353
Zap. v obch. reg: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.31470/V
Číslo účtu:  IBAN: SK77 1100 0000 0029 4605 3727
   
Kontaktná osoba:      
Telefónne číslo: +421 911 835 835
info e-mail : info@globalfitness.sk
 

OSOBNÝ ODBER

Po telefonickej dohode:  Pondelok - Piatok medzi 9:00 - 16:30 hod.

                                                 Krivá 18, Košice 040 01

V čase od 31.10.2019 do 05.11.2019 nebude možný osobný odber na Žižkovej 30 z dôvodu zmeny sídla spoločnosti. Objednávky uskutočnené v čase od 31.10.2019 do 05.11.2019 budú vybavené až dňa 06.11.2019. Za porozumenie Vám vopred srdečne ďakujeme.

 

 

5 plus s.r.o.
Prevádzkovateľ e-shopu www.GlobalFitness.sk